بیوگرافی و دیسکوگرافی Dagny

Dagny

داگنی
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی
دانلود آهنگ Bad از Dagny
Music

Bad

January 29, 2021

داگنی نورول ساندویک (Dagny Norvoll Sandvik) خواننده نروژی است که با اولین آهنگ “Backbeat” موفقیت کسب کرد.

نسخه صوتی این آهنگ در قسمت “رنگهای واقعی” در Grey’s Anatomy ارائه شد.

(31 Years)
Born Date: July 23, 1990
Born Place: Tromsø, Norway
Instruments: Vocals
Website: http://www.dagnymusic.com

فهرست