بیوگرافی و دیسکوگرافی Eric Church

Eric Church

اریک چرچ
انتخاب دسته بندی
انتخاب دسته بندی

کِنِث اریک چرچ (Kenneth Eric Church) که با نامِ حرفه‌اییِ «اریک چرچ» شناخته می‌شود که وی خواننده موسیقی کانتری است.

وی از سال ۲۰۰۵ با کاپیتول ریکوردز قرار داد بست و پس از آن ۴ آلبوم را منتشر کرده‌است. او کارش را با آلبومِ «گناه‌کارانی مثل من» ∗ آغاز کرد. چهار تک‌آهنگِ وی نیز به صدر ۲۰ آهنگِ برتر مجله بیلبورد در بخش کانتری راه یافت. دومین البومِ وی در سال ۲۰۰۹ با نامِ «کارولینا» را منتشر کرد.

آخرین آلبومِ وی نیز با نامِ «خارجی‌ها» ∗ را در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد. این آلبوم شاملِ سه تک‌آهنگِ جدید به نام‌هایِ «خارجی‌ها»، «زادگاهم را پس بده» ∗ (چهارمین آهنگ شماره‌ٔ یک چرچ در «ایرپلی») و «خُنَکِش»∗ بود.

(44 Years)
Born Date: May 3, 1977
Born Place: Granite Falls, United States
Instruments: Vocals - Guitar - Piano - Banjo
Website: https://www.ericchurch.com

فهرست