بیوگرافی و دیسکوگرافی Skooly

Skooly

اسکولی

کازاریون فاولر (Kazarion Fowler) ، معروف به اسکولی، یکی از اعضای بنیانگذار گروه رپ Rich Kidz مستقر در آتلانتا است.

شعبه ای که از Rich Kidz برای ادامه کار انفرادی در سال 2015 منشعب شد، اسکولی چندین پروژه انفرادی را منتشر کرد. انتشارات اخیر Skooly با 2 Chainz ‘label T.R.U، با اولین آلبوم Baccwardfeelings Skooly در سال 2017 آغاز شده است.

(27 Years)
Born Date: July 30, 1994
Born Place: Atlanta, Georgia, United States
Instruments: Vocals

فهرست